Blackening

Blackening for Metal

น้ำยารมดำทองเหลือง ทองแดง เหล็ก

น้ำยารมดำทองเหลือง ทองแดงและเหล็ก เป็นกระบวนการจุ่มเย็นรมดำแบบง่ายแค่ผสมน้ำสะอาดก็สามารถจุ่มได้เลย ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและอุณหภูมิ สีผิวเขม่าสีดำสม่ำเสมอใช้ได้ทั้งทองเหลืองแท้ ทองเหลืองชุบ ทองแดงแท้ ทองแดงชุบและเหล็ก ใช้ในการทำงานแบบเขย่าในตะกร้าใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที จะทำให้ชิ้นงานเกิดเขม่าสีดำทั่วทั้งชิ้นงาน ต้านทานคราบสกปรกและรอยนิ้วมือหลังจากนำไปเคลือบแลคเกอร์หรือน้ำมันในขั้นตอนต่อไป

คุณสมบัติ : ทำให้ชิ้นงานเกิดเขม่าสีดำทั่วทั้งชิ้นงาน ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและอุณหภูมิ สามารถนไปปัดให้เห็นเนื้อทองแดงและทองเหลืองได้


Blackening for Steel

น้ำยารมดำเหล็ก

น้ำยารมดำเฉพาะบนเหล็กเป็นกระบวนการจุ่มเย็นรมดำแบบง่ายแค่ผสมน้ำสะอาดก็สามารถจุ่มได้เลย ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและอุณหภูมิ สีผิวเขม่าสีดำสม่ำเสมอใช้ได้เฉพาะเหล็ก ใช้ในการทำงานแบบเขย่าในตะกร้าใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที จะทำให้ชิ้นงานเกิดเขม่าสีดำทั่วทั้งชิ้นงาน โดยมีคุณสมบัติทำให้ชิ้นงานเหล็กเกิดออกไซด์ขึ้น ตัวน้ำยาเป็นน้ำยาเข้มข้น ใช้ง่ายโดยจุ่มชิ้นงานลงในน้ำยาตามเวลาที่ต้องการ และยังสามารถนำไปจุ่มน้ำมันกันสนิมหรือแลคเกอร์ได้

คุณสมบัติ : ทำให้ชิ้นงานเกิดเขม่าสีดำทั่วทั้งชิ้นงาน ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและอุณหภูมิและยังสามารถนำไปจุ่มน้ำมันกันสนิมหรือแลคเกอร์ได้


Blackening for Zinc

น้ำยารมดำซิงค์

น้ำยารมดำบนซิงค์ เป็นกระบวนการจุ่มเย็นรมดำแบบง่ายแค่ผสมน้ำสะอาดก็สามารถจุ่มได้เลย ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและอุณหภูมิ สีผิวเขม่าสีดำสม่ำเสมอใช้ได้บน ซิงค์ฉีด ซิงค์หล่อและซิงค์อัลลอยด์ต่างๆ ใช้ในการทำงานแบบเขย่าในตะกร้าใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที จะทำให้ชิ้นงานเกิดเขม่าสีดำทั่วทั้งชิ้นงาน ต้านทานคราบสกปรกและรอยนิ้วมือหลังจากนั้นให้นำไปปัดหรือขัดให้ขึ้นเงาในขั้นตอนถัดไป

คุณสมบัติ : ทำให้ชิ้นงานเกิดเขม่าสีดำทั่วทั้งชิ้นงาน ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและอุณหภูมิ หลังจากนั้นให้นำไปปัดหรือขัดให้ขึ้นเงาในขั้นตอนถัดไป


Blackening for Aluminium

น้ำยารมดำอลูมิเนียม

น้ำยารมดำบนอลูมิเนียม เป็นกระบวนการจุ่มเย็นรมดำแบบง่ายแค่ผสมน้ำสะอาดก็สามารถจุ่มได้เลย ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและอุณหภูมิ สีผิวเขม่าสีดำสม่ำเสมอใช้ได้บนอลูมิเนียม ซึ่งน้ำยานี้เป็นน้ำยาที่มีความเข้มข้นสูง ก่อนนำมาใช้ต้องทำการเจือจางก่อน ใช้งานที่อุณหภูมิห้องหรือแนะนำที่ช่วง 15–27 องศาเซลเซียสและต้องควบคุมอุณหภูมิของน้ำยาขณะทำงานไม่ให้เกิน 30 องศาเซลเซียส เพราะว่าถ้าอุณหภูมิของน้ำยาสูงเกินจากนี้จะมีผลทำให้น้ำยากัดผิวงานมากเกินไป 

คุณสมบัติ : ทำให้ชิ้นงานเกิดเขม่าสีดำทั่วทั้งชิ้นงาน ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและอุณหภูมิ