Acid Cleaner

CLEANER 105

ยาล้างไขมัน 105

ยาล้างไขมัน 105 : Cleaner 105 เป็นน้ำยาเคมีสำหรับล้างคราบไขมัน ผิวงานโลหะที่แช่ล้างน้ำยาล้างไขมันชนิดนี้ผิวจะไม่เสีย เนื่องจากมีส่วนผสมของสารเคมีที่ช่วยรักษาผิวงาน ขณะที่ทำงานจะมีกลิ่นน้อย อีกทั้งยังสามารถล้างคราบรอยไหม้คาร์บอนจากการเชื่อมหรือบัดกรีออกได้โดยง่าย น้ำยาเคมีนี้สามารถใช้ร่วมกับกรดเกลือและกรดกำมะถัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการล้างคราบไขมันและกัดสนิมได้เร็วยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ : เป็นน้ำยาเคมีสำหรับล้างคราบไขมัน พร้อมทั้งกัดสนิมบนชิ้นงานโลหะทั่วไป เหมาะกับงานที่ต้องจุ่มแช่ล้างนานๆ โดยไม่ต้องใช้อุณหภูมิมาช่วย