Service

การวิเคราะห์น้ำยา

างบริษัททดสอบน้ำยาชุบโดยวิธีวิเคราะห์ของทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีวิเคราะห์ผู้ผลิตน้ำยาหรือหนังสืออ้างอิงต่างๆค่ามาตรฐานอาจจะมีการอ้างอิงกับที่บริษัทใช้อยู่หรือใช้ตามที่ลูกค้าแจ้งมาก็ได้ถ้าต้องการหาโลหะหนักเพิ่ม ตัวอย่างสำหรับน้ำยาตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์ควรมีปริมาตรอย่างน้อย 200 ซีซี. หรือ 200 กรัม ใส่ในภาชนะที่เหมาะสมไม่รั่วซึม


การวิเคราะห์หาค่าโลหะในน้ำยา

ทางบริษัททดสอบน้ำยาชุบโดยวิธีวิเคราะห์ของทางห้องปฏิบัติการ หาโลหะหนักต่างๆ เช่น เหล็ก ทองแดง ซิงค์ นิเกิ้ล โครเมียม แคดเมียม ตะกั่วเป็นต้น ตัวอย่างสำหรับน้ำยาตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์ควรมีปริมาตรอย่างน้อย 200 ซีซี. หรือ 200 กรัม ใส่ในภาชนะที่เหมาะสมไม่รั่วซึม


การทดสอบสนิมในตู้น้ำเกลือ

เครื่อง Salt Spray Test สามารถทดสอบการเกิดออกไซด์หรือสนิมบนชิ้นงานจากการชุบเคลือบด้วยโลหะ น้ำมันต่างๆ 

ASTM Designation: B 117 (as per JIS Z 2371, ISO 9227) 

The Singleton Corporation : SCCH21


ปรึกษาปัญหาชุบต่างๆ

ปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการชุบต่างๆครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมการชุบผิวโลหะ ประสบการณ์กว่า 30 ปี สามารถให้การสอนเชิงปฏิบัติอย่างละเอียดสำหรับมือใหม่และมืออาชีพ