Passivation on Zinc

Tru Blue - Jet Blue

สีฟ้า (สีขาว) โครม 3

สีฟ้า(สีขาว)โครม 3 : Tru Blue - Jet Blue เป็นโครเมเคลือบผิวบนงานซิงค์สามารถใช้ได้กับ ซิงค์กรด ซิงค์ไซยาไนด์และซิงค์ไม่ใช้ไซยาไนด์ สีที่ได้จะเป็นสีขาวอมฟ้า สามารถทนการทดสอบด้วยน้ำเกลือได้มากกว่า 96 ชั่วโมงที่สนิมขาว (เมื่อใช้ความเข้มข้นของน้ำยา 5%v/v) อีกทั้งน้ำยาไม่มีส่วนผสมของเฮกซะวาเลนซ์ น้ำยาเป็นโครเมชนิดไตรวาเลนซ์ ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้ อีกทั้งการบำบัดง่ายไม่ยุ่งยากหลายขั้นตอน

คุณสมบัติ : สีที่ได้จะเป็นสีขาวอมฟ้า สามารถทนการทดสอบด้วยน้ำเกลือได้มากกว่า 96 ชั่วโมง


Superpass 471

สีดำโครม 3

สีดำโครม 3 : Superpass 471 เป็นเทคนิคการทำสีดำบนงานชุบซิงค์ (กรดและด่าง) โดยตัวน้ำยาเป็นชนิดโครม 3 หลังจากการจุ่มซิงค์ (กรดและด่าง) จะมีสีดำสนิทและขึ้นเงาสวยงาเมื่อใช้กับน้ำยาเคลือบซีลเลกซ์ ฟิล์มของสีที่ได้จะมีความทนทานต่อสนิมขาว ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความหนาของฟิล์มโครเมและซิงค์ด้วย โดยถ้าเป็นชิ้นงานถังกลิ้งจะสามารถทนสนิมขาวได้อย่างน้อย 48-72 ชั่วโมง ใช้งานถังแขวนจะทนได้อย่างน้อย 72-96 ชั่วโมง เมื่อเคลือบผิวโครเมด้วยตัวเคลือบซีลเลกซ์ขณะที่จุ่มใช้งานน้ำยาตัวนี้จะค่อยๆเกาะกับผิวซิงค์โดยความเข้มของฟิล์มสีจะเปลี่ยนไปได้หลายเฉดโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการจุ่มน้ำยาที่ผสมได้จะมีอายุการใช้งานขึ้นอยู่กับจำนวนของชิ้นงานที่จุ่ม

คุณสมบัติ : สีที่ได้จะเป็นสีดำ ฟิล์มของสีที่ได้จะมีความทนทานต่อสนิมขาว ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความหนาของฟิล์มโครเมและซิงค์ด้วย โดยถ้าเป็นชิ้นงานถังกลิ้งจะสามารถทนสนิมขาวได้อย่างน้อย 48-72 ชั่วโมง ใช้งานถังแขวนจะทนได้อย่างน้อย 72-96 ชั่วโมง


Prism 350

สีรุ้งโครม 3

สีรุ้งโครม 3 : Prism 350 เป็นน้ำยาสีรุ้งน้ำสำหรับทำสีรุ้งสามารถใช้งานง่าย ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพสูง สามารถทำการปรับเติมน้ำยาเข้าไปได้เรื่อยๆ ตลอดอายุการใช้งานโดยไม่ต้องผสมน้ำยาขึ้นใหม่และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ส่วนผสมของน้ำยาไม่มี Chrome6 (Cr6+) ทำให้ง่ายต่อการกำจัดทิ้งโดยการบำบัดน้ำเสียธรรมดา ผิวชิ้นงานที่ผ่านการจุ่มจะได้สีรุ้งแกมเขียวฟ้า สีเขียวหรือสีม่วงฟ้าแกมแดง ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะและสภาวะการจุ่ม ผิวโครเมนี้สามารถทนสนิมขาวได้ 144–196 ชั่วโมง 

คุณสมบัติ : สีที่ได้จะเป็นสีรุ้งแกมเขียวฟ้า สีเขียวหรือสีม่วงฟ้าแกมแดง ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะและสภาวะการจุ่ม ผิวโครเมนี้สามารถทนสนิมขาวได้ 144–196 ชั่วโมง


Yellow 3F

สีรุ้ง (เหลือง) โครม 3

สีรุ้ง (เหลือง) โครม 3 : Yellow 3F เป็นโครเมสีรุ้งโครม 3 ที่มีโทนสีเหลืองเหมือนกับสีรุ้งน้ำโครม 6 โดยเฉดสีที่ได้จะได้ออกโทนเหลืองแดงเขียว ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจุ่มเหมาะสำหรับเคลือบผิวชิ้นงานหลังชุบซิงค์ อีกทั้งเป็นโครเมชนิดโครม 3 (Trivalent Chromate) มีคุณสมบัติทนการกัดกร่อนได้ดีอีกทั้งไม่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อม สามารถทนสนิมขาวได้ 72–100 ชั่วโมง ถ้าอบชิ้นงานที่ 120 องศาเซลเซียส จะช่วยให้ทนสนิมขาวได้มากขึ้น 

คุณสมบัติ : สีที่ได้จะเป็นสีเหลืองแบบสีเหลืองโครม 6 สามารถทนสนิมขาวได้ 72–100 ชั่วโมง ถ้าอบชิ้นงานที่ 120 องศาเซลเซียสจะช่วยให้ทนสนิมขาวได้มากขึ้น


Zinc chromating (Zinc Blue)

สีฟ้าซิงค์โครเมติ้ง (ซิงค์บลู) โครม 6

ซิงค์โครเมติ้ง (ซิงค์บลู) : Zinc chromating (Zinc Blue) ผงเป็นสีโครเมสีฟ้าชนิดโครม 6 ที่ใช้ปริมาณน้อยและบำรุงรักษาง่ายค่า pH ของน้ำยาไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยช่วยเพิ่มความคงทนของผิวซิงค์ให้ทนต่อการสึกกร่อนอีกทั้งมีการเกาะยึดได้ดี

คุณสมบัติ : สีที่ได้จะเป็นสีขาวอมฟ้า สามารถเพิ่มสีฟ้าได้โดยใช้ตัวเติมสีฟ้าทำให้ฟ้ามากขึ้น สามารถทนสนิมขาวได้มากกว่า 48 ชั่วโมง


Chromate Black 80

สีดำโครม 6

สีดำโครม 6 : Chromate Black 80 ทำให้สีผิวของซิงค์มีความดำเงาสามารถเคลือบโครเมชนิดนี้ได้บนซิงค์ทุกชนิด ได้ทั้งถังแขวนและถังกลิ้งทั้งในไลน์ออโตเมติกและไลน์แมนนวล  ควบคุมการปรับเติมได้ง่ายโดยการวิเคราะห์หาค่าส่วนประกอบของเนื้อโครเม (Part A) ตามวิธีการไทเทรต มีช่วงการทำงานที่กว้าง ปรับเติมระหว่างทำงานน้อยก็สามารถควบคุมการทำงานได้ สามารถเคลือบตัวเคลือบเพื่อเพิ่มความทนทานให้กับผิวซิงค์ดำให้ดีขึ้น โดยใช้ตัวเคลือบสำหรับโครเมสีดำโครม 6

คุณสมบัติ : สีที่ได้จะเป็นสีดำ สามารถทนสนิมขาวได้อย่างน้อย  240-288 ชั่วโมง


Solution Yellow

สีรุ้งโครม 6

สีรุ้งน้ำโครม 6 : Solution Yellow ที่ใช้ปริมาณน้อยและบำรุงรักษาง่ายค่า pH ของน้ำยาไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยช่วยเพิ่มความคงทนของผิวซิงค์ให้ทนต่อการสึกกร่อนอีกทั้งมีการเกาะยึดได้ดี จุ่มชิ้นงานทดสอบดูความเข้มของสีตามที่ต้องการ ถ้าสีเข้มไปให้เติมน้ำถ้าสีอ่อนไปให้เติมสีเพิ่ม

คุณสมบัติ : สีที่ได้จะเป็นรุ้งสีเหลือง สามารถทนสนิมขาวได้อย่างน้อย 72 ชั่วโมง


Hex Green 64

สีเขียวทหารโครม 6 

สีเขียวทหารโครม 6 : Hex Green 64 เป็นสีโครเมเข้มข้นที่ให้เฉดสีของสีเขียวทหารผสมเข้มออกเฉดดำมีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงกว่าเดิมอีกทั้งสามารถใช้ได้ดีกับงานซิงค์ถังแขวนและถังกลิ้งนอกจากนี้ผิวสีโครเมนี้สามารถนำไปทำสีพ่นทับได้ดีอีกด้วย 

คุณสมบัติ : สีที่ได้จะเป็นสีเขียวเข้ม สามารถทนสนิมขาวได้อย่างน้อย 240-288 ชั่วโมง