Troubleshooting Trivalent Chrome Black

วิธีการแก้ไขสีดำโครม 3 เบื้องต้น

  

วิธีการแก้ไขสีดำโครม 3 เบื้องต้น

1.ปัญหาจุ่มสีดำโครม 3 แล้วความทนทานต่อการกัดกร่อนไม่ดี

1.1 ค่า pH สูงเกินไป (> 2.6) ควรปรับเติม pH ให้ได้ 1.8-2.4 โดยใช้ 50% กรดซัลฟูริก

1.2 ค่า pH ต่ำเกินไป (< 1.5) ควรปรับเติม pH ให้ได้ 1.8-2.4 โดยใช้ 50% โซดาไฟ

1.3 ค่าน้ำยาอัตราส่วนน้อยเกินไป ควรปรับเติมเพิ่ม

1.4 อุณหภูมิต่ำเกินไป ควรอุ่นน้ำยาให้ได้ 28 องศาเซลเซียส

1.5 สีโครเมทถูกใช้จนหมด ควรปรับเติมน้ำยาเพิ่มหรือผสมน้ำยาใหม่

1.6 มีซิงค์หรือมีโลหะเจือปนอาจละลายในน้ำยามากเกินไปควรผสมน้ำยาใหม่

1.7 อบเหวี่ยงด้วยอุณหภูมิที่ต่ำเกินไป ควรปรับเวลาหรืออุณหภูมิอบเหวี่ยงให้ได้ 70 องศาเซลเซียส

2.ปัญหาจุ่มสีดำโครม 3 แล้วผิวชุบสีอ่อนเกินไปสีออกเทาน้ำเงินหรือออกสีรุ้ง

2.1 ค่า pH สูงเกินไป (> 2.6) ควรปรับ pH ให้ได้ 1.8-2.4 โดยใช้ 50% กรดซัลฟูริก

2.2 จุ่มชิ้นงานในบ่อที่กวนน้ำยาน้อยเกินไป ควรเพิ่มการกวนน้ำยาหรือใช้ลมช่วย

2.3 จุ่มชิ้นงานใช้เวลาน้อยเกินไป ควรเพิ่มเวลาที่ใช้จุ่มชิ้นงาน

2.4 น้ำยาอัตราส่วนน้อยเกินไป ควรปรับเติมเพิ่ม

3.ปัญหาจุ่มสีดำโครม 3 แล้วผิวชุบเป็นจุดๆหรือไม่สม่ำเสมอ

3.1 น้ำล้างเป็นกรดมากเกินไป ควรตรวจเช็คน้ำล้างและเปลี่ยนใหม่

4.ปัญหาจุ่มสีดำโครม 3 แล้วผิวชุบมีสักษณะเป็นเขม่า

4.1 น้ำยาอัตราส่วนมากเกินไป ควรเจือจางน้ำยา

4.2 ค่า pH ต่ำเกินไป (< 1.5) ควรปรับ pH ให้ได้ 1.8-2.4 โดยใช้ 50% โซดาไฟ

วิธีการใช้น้ำยาสำหรับบ่อผสมใหม่

ซิ้งค์ดำโครม 3 471 80-150 ซีซี/ลิตร

ค่า pH 1.8 - 2.2

ระยะเวลาในการจุ่ม 40–80 วินาที

ตัวเคลือบ Supercoat L 50–150 ซีซี/ลิตร ถังกลิ้ง 50-250 ซีซี/ลิตร

ระยะเวลาในการจุ่ม 30 วินาที

ขั้นตอนการทำงาน

*ชิ้นงานที่ชุบซิ้งค์เรียบร้อยแล้ว (แนะนำควรมีความหนาไม่ต่ำกว่า 8 ไมครอน)

*ล้างน้ำสะอาด

*จุ่มกรดไนตริกเข้มข้น 0.25-0.5 % v/v

*ล้างน้ำสะอาด

*จุ่มน้ำยาซิงค์ดำโครม3 471

*ล้างน้ำสะอาด

*จุ่มน้ำร้อนสะอาด (อุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส) นาน 30 วินาที

*จุ่มตัวเคลือบสีโครเมท (Supercoat L) นาน 30 วินาที

*เป่าหรืออบให้แห้ง